;

Visjon og Misjon

VISJON OG MISJON
ÆRLIGHET-SAMHOLD-RESPEKT-GLEDE-TRIVSEL
Mask er breddeklubben for deg som vil noe!

Vi gir deg idrettsglede, muligheter og utfordringer både om du er med for miljøet eller satsingens skyld.
Vi er en klubb der spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre kan bidra aktivt
Vi har breddetilbud som innebærer et aktivitetstilbud for alle barn og ungdom. Samtidig skal klubben tilby et kvalitetsstyrt treningsopplegg og utviklende tilbud.

KLUBBENS VERDIER
Fair Play skal ligge i bunnen for spillere, ledere, trenere og deltakende foreldre på alle nivå. Vår
hverdag skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel, trygghet og glede for alle som
deltar. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er den verdibaserte normen
som skal gjennomsyre all aktivitetene på alle de ulike nivåene i klubben.

1

RESPEKT:
Alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena.

2

LIKEVERD:
Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud i klubben basert på ønsker og ferdigheter.

3

TRIVSEL:
Vi er inkluderende overfor hverandre og oppmuntrer og utfordrer hverandre i en positiv ånd.

4

GLEDE:
Glede skal prege alle aktiviteter på alle nivåer; trening, konkurranser og i det sosiale livet i klubben.

5

TRYGGHET:
Våre aktiviteter skal foregå innenfor de rammene der alle opplever trygghet. Det
innebærer klare holdninger og bekjempelse av, og tydelige retningslinjer for
rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og
bekjempelse av seksuelle overgrep/trakassering.