;

velkommen til dialogsamling og mat servering

Velkommen til Dialogsamling & Iftar servering

Dato & tid: Lørdag 23. april 2022 kl. 18:00-21:30
Sted: MASK, Lofsrudveien 6. 1281 Oslo

IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe i samarbeid med Mortensrud-Aker
sportsklubb (MASK), Ungdom Mot Narkotika og RKF- Rådet for kulturkompetanse i forebyggendearbeid ønsker å invitere dere til dialogsamling og Iftar servering.
Helt siden start har vi hatt et mangfoldig tilbud for økt inkludering. Vi er i stadig vekst og ønsker å dele våre planer og visjon for fremtiden med dere.

Hjertelig velkommen til dialog om rusforebygging og eksotisk mat fra Pakistan.

Målgruppe: Foreldre og unge med minoritets bakgrunn.

Program: Registrering fra kl. 17.30
Kl. 18.00 Velkommen «Sammen for en tryggere hverdag» leder i MASK og IHSG
Kl. 18.30 Hva vet vi om utfordringer? Hvordan kan vi løfte fram mer kunnskap og
holdningsskapende arbeid i målgruppen? IHSG og UMN
Kl. 19.30 Dele personlige erfaringer på feltet – hvilke tiltak funger best? RKF, UMN og
IHSG
Kl. 20.30 Middag og avslutning

Arrangementet er åpent og gratis. Dersom du/dere ønsker å delta send påmelding:
post@ihsg.no eller post@mask.no innen 21 april.

Tiltaket er støttet av Helsedirektoratet.

Hjertelig velkommen!