;

The Fantastic Four

MASK har hatt Badminton camp i uke 29. Vi har vært svært heldige med all hjelp vi har mottatt av de frivillige i løpet av hele sommer.

Vi er ekstra takknemlige til badminton teamet, de fantastiske fire som har stilt opp gjennom hele uken og vekket ekstra interesse for Badminton hos våre deltakere til sommeraktiviteter.

De fantastiske engasjerte instruktører med bakgrunn fra Badminton er fra venster Umer Saleem, Mohammad Faisal Khokhar, Arshad Ifzal og Kamran Sadiq.Tusen hjertelig takk for en super duper fin uke og innsatsen dere la inn i gjennomføringen.