;

Paraidrett

Mange barn, unge og voksne i Norge har redusert evne til bevegelse på grunn av ukontrollerte bevegelser eller nedsatt eller manglende funksjon i ben, armer eller hender.

Bevegelsesreduksjonen kan være både permanent og for kortere tid, for eksempel på grunn av benbrudd eller på grunn av varige, medfødte fysiske forhold, alder eller skader.

MASK har gode idrettstilbud tilrettelagt spesielt for bevegelseshemmede.

Vi er med på Unified basketballaktivitet som er et opplegg fra basketballforbundet. Unified Sports er et konsept hvor mennesker med og uten en utviklingshemming spiller på samme lag. Utøverne uten en utviklingshemming refereres til som partnere, og kan være en venn, klassekamerat, støttekontakt, assistent eller en gymlærer. Alle mellom 12 og 16 år er velkommen. Vi finner plass til deg om du er litt yngre eller eldre.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om tilbudene.