;

Mot siste uken i sommerferien 2021

Mot slutten av uke 31 har vi opplevd nydelig stemning hos Mortensrud-Aker Sportsklubb med fantastiske idrettslige aktiviteter.

Thai Boksing var svært populær med Unge Bawabullhassan Saeed, han er tidligere Norges mester i Thai Boksing og er en svært populær “Voksen Ungdom” blant alle barn og ungdommer. Han hever stemningen til helt nytt nivå ved å være tilstede hos oss. Vi håper alle interesserte barn og ungdommer fortsetter med Boksing og Thai boksing hos oss etter sommerferien som er et gratis åpen tilbud.

Uke 31 har vi brukt til å organisere interne turneringer blant alle deltakere i alle idrettene vi har drevet med gjennom ferien. En stor takk til Badminton utvalget og Hockey utvalget som stilte opp både som trenere og organiserte turneringer.

Alle barna fikk diplom og koste seg med grill mat på slutten av uka. Det ble lagt inn verdifull innsats i å inkludere barn og ungdom i sportslige aktiviteter gjennom sommerferien.

Vi er stor fornøyde med deltakelsen og håper alle deltakere fortsetter å utnytte tilbudene selv etter sommerferien. Vi går mot siste uken i sommerferien der vi skal ha ulike aktiviteter for alle gruppene. Det vil fortsatt være organiserte lek og idrett. Velkommen til oss !