;

Mortensrud idrettspark

Gledens dag for MASK og våre medlemmer og ikke minst for befolkningen på Mortensrud.>🏑🏏Nå ser vi fremover med de nye anleggene som kommer i fremtiden. Ingen ting har blitt vedtatt enda, Men vi er sikker på at det skjer. 1. Landhockey bane skal ha bygge start i 2021, hvis det kommer midler i budsjette for 2021. 2. idrettene og resten av anleggene og 3. alle idrettene 4. friidrettshall som skal bygge under cricket anlegge og del vis trenings pitcher for cricket. Disse er foreløpig planer.