;

MASK klubbdag 2022

Vi har hatt en fantastisk åpen klubbdag i dag, der vi fikk samlet hele MASK familien på tvers av alle idrettene våre.

Vi var over 200 mennesker samlet i hallen, og det var god stemning hele veien. Vi hadde også flere æresgjester fra byrådet, stiftelsen, sponsorer og forbundet, og det så ut til at disse storkoste seg denne dagen, spesielt hyggelig for oss da vi fikk anledningen til å vise frem noen av idrettene våre til dem også.

Vi har alltid hatt stor fokus på barn, unge og jenter, og det var derfor veldig fint for oss at det var disse som var i overtall under oppvisningskampene. Vår fremtid ligger blant de unge, og det var derfor veldig hyggelig for oss at ungdomsutvlaget med sin leder Roshaan Akbar, hadde gjort mye av forberedelsene og at de også gav ett viktig bidrag for at hele arrangementet gikk så bra som det gikk.

Vi ønsker å takke samtlige medlemmer for at de deltok og bidro til den gode stemningen vi hadde i hallen. Vi takker også alle klubbens frivillige, administratorer, komiteer/utvalg, styret og alle som på en eller annen måte har gitt sitt bidrag. MASK er vår alles klubb og denne dagen fikk vi virkelig vist oss på en fin måte.

Vi gratulerer våre to ildsjeler som begge ble anerkjent i dag, Jaffar Raza og Ashraf Muhammad. Begge ildsjelene har i lang tid bidratt med mye og det var derfor på sin plass at de ble anerkjent på en fantastisk dag som dette foran 200+ mennesker.

Vi retter også stor takk til sittende styret med styreleder Amjad Munir i spissen og vår dagligleder Sonia Chaudhry, som var hoved aktørene for hele arrangementet og som også står for den daglige driften av klubben vår. Begge disse jobber utrettelig for at klubben når nye høyder og vi er takknemlig for all jobben lagt til grunn for at klubben vår er der den er i dag.

Vi hadde klubbdag for første gang, og tilbakemeldingene så langt har vært av den positive sorten, så dette både håper og tror vi på at vi kan fortsette med.

Vi avslutter med at vår styrke ligger i våre verdier i form av

ÆRLIGHET – SAMHOLD – RESPEKT – GLEDE – TRIVSEL – LIKEVERD – TRYGGHET.

Vi skal derfor bygge videre på dette da SAMMEN ER VI STERKE !!!