;

IDRETTSREGISTRERINGEN – ØKT MEDLEMSBEVISSTHET

I 2013 registrerte 8 landhockeyklubber aktivitet. Totalt ble det registrert 823 landhockey medlemmer. Dette er en tilbakegang fra 9 registrerte klubber med totalt 1 000 landhockey medlemmer i 2012.Landhockeyklubbene må fortsette å øke sin medlemsbevissthet. Idrettsregistreringen de siste årene viser svingninger, noe som tyder på tidligere feilregistreringer. Klubbene må ta ansvar for å få registrert den aktiviteten som skjer i løpet av året i form av medlemskap.