;

Folkemøtet Mortensrud

Mortensrud står samlet etter den tragiske hendelsen ved Lofsrud skole.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og følgere på Mortensrud til å bli med på folkemøtet.
Vi gjør dette for å trygge Mortensrud for våre barn og ungdom. La oss sammen skape trygghet som er nødvendig for nærmiljøet.