Boksing

Boksing har vært en del av Crime Fight tilbudet en stund. Crime Fight er et åpent tilbud for alle.

Vi tilbyr nå i tillegg jente Crime Fight med tilbud om thai boksing for jenter med en kvinnelig instruktør.

Boksing er med på å bygge bedre selvtillit og gi et bedre selvbildet til alle. Vi ser på dette som helt nødvendig med sterk selvtillit og evne til å forsvare seg når man bor i en bydel med økende kriminalitet og svært mange utfordringer. Vi synes boksing er det mest riktige tilbudet for å inkludere jenter og kvinner i aktivitet.