;

Avlyst alaktivitet i klubben

MASK avlyser alle sine treninger i hallen til og med mandag 30.11.20.
Det gjelder også barne og ungdoms treninger samt Crime fight.
Smittesituasjonen i Søndre Nordstrand er alvorlig. Vi er nødt til å ta ansvar alle sammen og være med i den nasjonale dugnaden. MASK tar sin jobb på alvor og har derfor avgjort i samarbeid med styret og trenere om å avlyse all aktivitet i kommende to uker.