Årsmøte 2020

Herved innkales til årsmøte 2020.
Har du saker som du/dere ønsker å ta opp på årsmøte meld det inn snart som mulig og ikke senre en 10.03.20.