;

Årsmøtet

MASK inviterer alle medlemmer til å delta i årets Årsmøtet 2022 Lørdag 19. Mars kl 12-17 i Ole Deviks vei 28.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styre på post@mask.no innen 01. mars 2022.

Vennligst send påmelding til årsmøtet innen 05. mars 2022 via denne linken:

http://mask.no/pamelding

Vennligst se vedlagt innkalling for Agenda.