;

Årsmøte 2021

Mortensrud-Aker Sportsklubb er et fleridrettslag i Bydel Søndre Nordstrand. Vi leverer sportslige aktiviteter til barn og ungdom. Tilbudene våre består blant annet av Landhockey, innebandy, cricket, badminton, futsal og boksing. Vi har tilbud om aktiviteter i alle skolens ferie og tilbyr åpen hall (Crime fight) i helgene.
Årsmøtet er det øverste organ i idrettslaget og er åpen for alle medlemmer som har betalt årskontingent for 2020. Årsmøtet i år holdes digitalt søndag den 25.04. fra kl 1200.
Ønsker du å delta? Send oss påmelding til post@mask.no før 20.04.2021.
Forslag til saker må sendes inn før 15.04.2021.
Agenda:
– Godkjenne stemmeberettigede
– valg av Dirigent
– protokollfører
– Godkjenne innkalling
– Godkjenne sakslisten
– Forretningsorden
– Årsberetning
– regnskap
– Økonomisk beretning
– Kontrollutvalgets beretning
– Innkommende saker
– Medlemskontingent, treningsavgift
– Budsjett 2021
– Organisasjonskart og handlingsplan
– Valg av leder og styret
Link til møtet blir sendt til påmeldte medlemmer.